Ouder & Kind Gym

Een aanbod van de vereniging dat speciaal is bedoeld voor de peuter van 1½ tot 4 jaar, die samen met papa en mama of opa en oma, lekker wil gymmen in een ‘echte’ gymzaal. “Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net”, zult u zeggen. Dat is waar. Maar juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

Leren van elkaar

Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoedingstips uitgewisseld. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen.

Gymles en opvoeding

De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.

Contributie

Contributie:

De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïncasseerd. In totaal dus 12 keer per jaar.

De kosten per maand voor Ouder en kind Gym bedragen: € 12,50 per maand
Inschrijfgeld bedraagt (eenmalig) € 5,00

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie voor het begin van de maand. De opzegtermijn is 1 maand.

Vakanties zijn geheel gelijk aan de vakanties van de basisscholen in Stellendam.

Als je je in wil schrijven bezoek dan een les en vraag om het inschrijfformulier!

Vindt jouw kind het leuk om te klimmen en te klauteren, te springen en te rollen? Kom dan eens kijken of doe mee met de 2 gratis proeflessen. Elke vrijdagmorgen van 08:45-9:45 uur!

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern